Laajuus: 5

Aikataulu: 12.09.2016 - 24.10.2016

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I syksy (2018-2019, 2019-2020)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- perustella Fourier-muunnosten keskeiset ominaisuudet
- laskea helppoja Fourier-muunnoksia käsin
- yhdistää Fourier-muunnosten teorian signaalinkäsittelyn käytännön ongelmiin
- käyttää tietokonetta todellisten signaalien Fourier-analyysissa.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Fourier-integraali, Fourier-sarja, diskreetti Fourier-muunnos ja FFT.
Ikkunoitu Fourier-muunnos ja spektrogrammi.
Sovellukset signaalinkäsittelyyn.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot, harjoitukset, tentti.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

24+24 (4+4).

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit Mat-1.1131, Mat-1.1331, Mat-1.1531, Mat-1.1631, MS-C1421.

Yhdessä joko kurssin MS-C1340/MS-C1342 tai kurssin MS-C1300 kanssa korvaa kurssin Mat-1.1230.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-C1420

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-A01XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 1, MS-A00XX Matriisilaskenta.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Opintojakson kuvaus