Omfattning: 1

Tidtabel: 12.09.2016 - 05.12.2016

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V academic year (2018-2019, 2019-2020)

 

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Students get introduced to active and emerging research topics in stochastics and statistics.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Selected topics in stochastics and statistics.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Presentation and active participation

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-E1609

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pass/fail

Beskrivning