Omfattning: 5

Tidtabel: 15.09.2016 - 09.12.2016

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II syksy (2018-2019)

Ei luennoida (2019-2020)

Luennoidaan joka toinen vuosi.

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi antaa perusvalmiudet dynaamisten systeemien matemaattiseen mallintamiseen ja identifiointiin.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Dynaamisten järjestelmien siirtofunktio- ja tilaesitysmallit ja mallintaminen; systeemiteoriaa. Dynaamisten järjestelmien identifiointi: epäparametriset menetelmät, herätteet ja koesuunnittelu, mallirakenteet, ennustevirhemenetelmät, parametrien estimointi, mallin rakenteen valinta, mallin validointi.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti, harjoitustyöt ja laskuharjoitukset. Kaksi tenttitehtävää voi korvata harjoitustöillä ja kaksi tenttitehtävää voi korvata aktiivisella osallistumisella laskuharjoituksiin.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus 48h, läsnäolo ei ole pakollista
Itsenäinen työskentely 80h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

L. Ljung, T. Glad: Modeling of Dynamic Systems, Prentice Hall, 1994. Saatavissa myös ruotsinkielisenä, kustantaja Studentlitteratur

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Mat-2.4129 Systeemien identifiointi

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-E2129

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-C2128 Prediction and Time Series Analysis

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Beskrivning