Credits: 5

Schedule: 09.01.2017 - 31.03.2017

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää, kuinka solu- ja molekyylitason biologisia systeemejä voidaan kuvata fysikaalisista periaatteista lähtien

- pystyy käyttämään yksinkertaisia statistisia/termodynaamisia tarkasteluja solutason prosessien kuvauksessa

- tuntee keskeisiä solu- ja molekyylitason fysikokemiallisia prosesseja

- tuntee ja osaa arvioida entrooppisia voimia, jotka ovat tärkeitä solutason mekanismeissa

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Biologisten systeemien molekulaarinen rakenne, biofysiikan pituus-, voima- ja aikaskaalat, satunnaiskävely ja diffuusio, liike matalien Reynoldsin lukujen ympäristössä, entrooppiset voimat, varatut pinnat ja niiden vastaionijakaumat, molekulaariset moottorit, solujen kalvojännite.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, kaksi välikoetta tai tentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  • Luennot 24 h
  • Luentoihin valmistautuminen 6 h
  • Harjoitukset 24 h
  • Harjoitustehtävien itsenäinen ratkaiseminen 30 h
  • Välikokeet 6 h
  • Itsenäinen opiskelu, kertaus 43 h

 

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Nelson, Biological Physics

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit BECS-C2101 ja Tfy-99.2262.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssia Tfy-99.2261 Fysiologia tai BECS-C2201 Fysiologia suositellaan

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodissa

Description