Laajuus: 5

Aikataulu: 09.01.2017 - 31.03.2017

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää, kuinka solu- ja molekyylitason biologisia systeemejä voidaan kuvata fysikaalisista periaatteista lähtien

- pystyy käyttämään yksinkertaisia statistisia/termodynaamisia tarkasteluja solutason prosessien kuvauksessa

- tuntee keskeisiä solu- ja molekyylitason fysikokemiallisia prosesseja

- tuntee ja osaa arvioida entrooppisia voimia, jotka ovat tärkeitä solutason mekanismeissa

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Biologisten systeemien molekulaarinen rakenne, biofysiikan pituus-, voima- ja aikaskaalat, satunnaiskävely ja diffuusio, liike matalien Reynoldsin lukujen ympäristössä, entrooppiset voimat, varatut pinnat ja niiden vastaionijakaumat, molekulaariset moottorit, solujen kalvojännite.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, kaksi välikoetta tai tentti.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

  • Luennot 24 h
  • Luentoihin valmistautuminen 6 h
  • Harjoitukset 24 h
  • Harjoitustehtävien itsenäinen ratkaiseminen 30 h
  • Välikokeet 6 h
  • Itsenäinen opiskelu, kertaus 43 h

 

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Nelson, Biological Physics

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit BECS-C2101 ja Tfy-99.2262.

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssia Tfy-99.2261 Fysiologia tai BECS-C2201 Fysiologia suositellaan

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodissa

Opintojakson kuvaus