Laajuus: 5

Aikataulu: 02.01.2017 - 10.02.2017

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija osaa

- Selostaa sähkö- ja magneettikenttien syntymekanismit ja peruspiirteet

- Luetella kokeelliset sähkö- ja magnetismiopin lait

- Soveltaa vektorialgebraa sähkö- ja magnetismiopin kenttäteoreettiseen käsittelyyn

- Johtaa Maxwellin yhtälöt lähtien kokeellisista laeista

- Kirjoittaa Maxwellin yhtälöt eri muodoissaan

- Ratkaista sähkö- ja magnetostatiikan kenttä- ja potentiaaliprobleemia lähtien Maxwellin yhtälöistä

- Kuvailla johtavaa, polarisoituvaa ja magnetoituvaa väliainetta kenttäteoreettisesti

- Lukea alan kirjallisuutta.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Staattiset sähkö- ja magneettikentät tyhjössä ja väliaineessa, sähkömagneettinen induktio, Maxwellin kentänmuutosvirta, Maxwellin yhtälöiden johto, Maxwellin yhtälöt eri muodoissa, sähkö- ja magnetostatiikan kenttä- ja potentiaaliongelmia; johtavan, polarisoituvan ja magnetoituvan väliaineen kuvaus kentillä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Suorittaminen: tentti, laskuharjoitukset, esseet. Laskuharjoitukset ja esseet muodostavat osan kurssin kokonaispisteistä, ja esseiden pitää olla hyväksytysti palautettu ennen kuin tenttiin voi ilmoittautua.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

24h luentoja, 12h laskuharjoituksia/muuta opetusta, 94h itsenäistä opiskelua (yhteensä 130h)

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Griffiths: Introduction to Electrodynamics.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit BECS-C2102, Tfy-0.3141 ja Tfy-99.3226

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

1. vuoden sähkömagnetismin projektikurssi, 1,5 vuoden matematiikan kurssit (vektorit, differentiaali- ja integraalilaskenta, osittaisdifferentiaaliyhtälöt)

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodissa

Opintojakson kuvaus