Laajuus: 4

Aikataulu: 14.09.2016 - 07.12.2016

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa perusteet ihmisen mielen ja aivojen toiminnasta ja tietää miten alan tutkimusta voidaan soveltaa yhteiskunnan eri alueilla, mm. uusien teknologioiden kehittämisessä.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi tarjoaa kaikille Aalto-yliopiston kanditason opiskelijoille näkemyksen modernista ihmisaivojen tutkimuksesta ja sen yhteyksistä tekniikkaan, lääketieteeseen, psykologiaan, sosiologiaan, ja taiteeseen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetukseen osallistuminen (vähintään 9 kertaa 12:sta tai 10 kertaa 13:sta), luentomateriaalin ja lisämateriaalin itsenäinen opiskelu ja hyväksytty lopputentti.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja seminaari 12-13 x 2h, luentomuistiinpanojen ja lisämateriaalin opiskelu, lopputentti.

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja niihin liittyvä lisämateriaali

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin BECS-C3001

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodissa

Opintojakson kuvaus