Credits: 5

Schedule: 19.09.2016 - 05.12.2016

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II syksy (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yleiskuvan saaminen verkostotieteestä ja sen sovelluksista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää verkostoteoriaa verkostorakenteina ja -suhteina sekä osaa arvioida verkoston luonteen vaikutusta systeemin kokonaistehokkuuteen ja -käyttäytymiseen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi esittelee verkostojen kuvaamiseen ja luokitteluun liittyvät peruskäsitteet. Kurssilla käsitellään verkostojen toiminnallisuutta ja merkitystä esimerkiksi tietoteknisissä, tuotantotaloudellisissa ja sosiaalisissa sovelluksissa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot luentotehtävineen, harjoitustyö ja tentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus noin 20 h, itsenäinen työskentely noin 80 h, tentti noin 30 h.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Inf-0.3101

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-C9270

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suositellaan MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet ja TU-A1100 Tuotantotalous 1.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille otetaan enintään 60 opiskelijaa. Etusijalla ovat informaatioverkostojen pääaineopiskelijat. Muut opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Description