Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Osaat kuvata ja selittää verkostoteorian perusteita, erotella verkostojen rakenneominaisuuksia ja tunnistaa erilaisia verkostotyyppejä. Osaat arvioida verkoston luonteen vaikutusta systeemin käyttäytymiseen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 19.09.2016 - 05.12.2016

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Stina Giesecke

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Stina Giesecke

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi esittelee verkostojen kuvaamiseen ja luokitteluun liittyvät peruskäsitteet. Kurssilla käsitellään verkostojen toiminnallisuutta ja merkitystä esimerkiksi tietoteknisissä, tuotantotaloudellisissa ja sosiaalisissa sovelluksissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot luentotehtävineen, harjoitustyö ja tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus noin 20 h, itsenäinen työskentely noin 80 h, tentti noin 30 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  M.E.J. Newman (2010) Networks. An
  Introduction. Oxford University Press. Pages 1-104 and the concepts
  presented in lectures (check the explanations of the concepts also from relevant parts of the book, chapters 6 and 7)

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Inf-0.3101

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suositellaan TU-A1100 Tuotantotalous 1.

LISÄTIETOJA

Description