Credits: 2

Schedule: 07.09.2016 - 07.12.2016

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pääaineen professori/lehtori

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V tai kesäopinnot

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija on syventynyt valitsemaansa aihealueeseen tai laajentanut osaamistaan osallistumalla erilaisiin tutkimuksellisiin, taiteellisiin tai ammatillisiin projekteihin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaihtuvasisältöisiä projekteja voivat olla yksilöllisesti sovitut projektit, pakollisiin opintojaksoihin liittyvien tehtävien laajempi toteutus tai osallistuminen koulun sopimiin yhteistyöprojekteihin. Yhteistyötä voidaan tehdä yritysten, yhteisöjen tai oman ja muiden Aalto-yliopiston koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Projekteihin liittyvien opintojen aihe, laajuus ja aikataulu sovitaan ja suunnitellaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa ennen projektin aloittamista.

Yliopiston järjestämistä projekteista ilmoitetaan Intossa, sähköpostilla tai ilmoitustauluilla.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäinen työskentely ja/tai työskentely ryhmässä, ohjaus henkilökohtaisesti tai ryhmissä. Työn esittely suullisesti ja kirjallisesti sekä palautetilaisuus.

Arvosteluperusteet ilmoitetaan erikseen projektin aloituksen yhteydessä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

54-270 h.

Kontaktiopetuksen määrä ilmoitetaan projektin esittelyn yhteydessä.

 

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan projektin alkaessa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Valinnaiset opinnot, 08113 Taideprojekti KL, 08114 Muotoiluprojekti KL.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C0100

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen vaihtuvasisältöiseen projektiin saattaa edellyttää aiempaa osaamista tai tiettyjen pakollisten kurssien hyväksyttyä suorittamista. Esitietovaatimukset ilmoitetaan projektin esittelyn yhteydessä.

 

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5 tai hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi tai erikseen ilmoitettava menettely

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Description