Credits: 10

Schedule: 01.09.2016 - 31.05.2017

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija kykenee taiteen ja suunnittelun alan tiedonhakuun, tutkimukseen perustuvaan työskentelyyn ja tulosten esittelyyn.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aikana laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta opinnäyte, joka esitellään seminaarissa. Kurssin yhteydessä annetaan myös kypsyysnäyte äidinkielen tekstityöpajassa. Opinnäytetyöskentelyä tukevassa seminaarissa perehdytään asiatekstin kirjoittamiseen ja akateemisiin viestintätaitoihin. Kurssilla opetellaan omakohtaisen tiedonhaun, tieteellisen ajattelun, tiedon jäsentämisen ja käsittelyn sekä ammatillisen kielenkäytön ja viestinnän taitoja.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kaikille yhteiset luennot ja seminaarit, jotka voivat sisältää opponointitehtäviä. Pienryhmäseminaarit. Ohjaustapaamiset ohjaajan kanssa. Viestinnän harjoitustehtävät. Oma opinnäyte ja siihen liittyvä työ.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

270 t yhteensä

20 t Seminaari- ja ohjaustapaamiset

190 t Ohjattu itsenäinen työskentely

50 t Sisäistäminen ja itsearviointi

10 t Opinnäytteen esittely seminaareissa

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssilla.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vahvistettu HOPS

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Kurssin arvosana on opinnäytteen arvosana, jonka arviointiperusteet kerrotaan Taiteen ja tekniikan kandidaatin tutkintojen opinnäyteohjeessa. Kurssin arviointi edellyttää 80% läsnäoloa seminaari- ja ohjaustapaamisissa.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description