ATAI-E1134 Ryhmäprosessi ja terapeuttisuus taidekasvatuksessa (Hentinen)

ATAI-E1134 Group Process and Therapeutic Aspects in Art Education

ATAI-E1134 Gruppprocess och terapeutiska element i konstfostran

Tidtabell: 04.04.2017 - 16.01.2018

Undervisningsperiod:

Omfattning: 10

Lärare: Hanna Hentinen

Anmälning och tilläggsinformation

http://avoin.aalto.fi/en/courses/