Credits: 2

Schedule: 22.11.2016 - 31.01.2017

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pääaineen professori/lehtori

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V tai kesäopinnot

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija laajentaa tai syventää omaa ammatillista osaamistaan perehtymällä ajankohtaiseen aihealueeseen, tehtäväkokonaisuuteen tai teknologiaan.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Workshopin sisältö ja opintopistemäärä vaihtelevat. Laajuus ja sisältö suunnitellaan käsiteltävään teemaan parhaiten sopiviksi. Opetus järjestetään intensiivisinä jaksoina, joihin voi liittyä ennakkotehtäviä tai pidempiaikaisina projekteina. Valinnaisia workshop-opintojaksoja järjestetään lukuvuoden aikana mahdollisuuksien mukaan ja niistä tiedotetaan viimeistään n. kuukausi etukäteen (Into, ilmoitustaulut, sähköposti).

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, yritysvierailut, harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kritiikit.

Arvosteluperusteet: Aktiivinen osallistuminen, harjoitustehtävät ja erikseen workshopin esittelyn yhteydessä ilmoitettavat arvosteluperusteet.

 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

54-270 h. Ilmoitetaan erikseen jokaisen workshopin esittelyn yhteydessä.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Valinnaiset opinnot, te0028 Vaihtuvasisältöinen workshop 2 op

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C0101

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Workshopiin osallistuminen saattaa edellyttää aiempia opintoja käsiteltävästä aiheesta. Esitietovaatimukset ilmoitetaan workshopin esittelyn yhteydessä.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5 tai hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi tai erikseen ilmoitettava menettely

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opetuskieli vaihtelee, sillä osa workshopeista on kansainvälisiä.

Description