Credits: 0

Schedule: 17.11.2016 - 18.11.2016

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Luento, 9:15-12

harj., 13:15-17

DL lisäys

 

10.09

9:15-10:15, Kimmo Lapintie (Mitä on tila),

10:20-11:10, Hossam Hewidy (Course Intro)

11:15-12:15, Eija Hasu (Tarpeita, toiveita vai tyytymistä?)

H1 (yksilötyö): artikkelien luku ja essee

H2 (tiimit) Tiimi 1: tiedonhaku, Tiimi 2: Kaupunki ennen ja Tiimi 3: tilat

16:15 kunkin tutorin molemmilla ryhmillä on johdatus H3 (Kenttätyö)

esseen palautus 23.9

5-minuuttinen artikkelin referointi 01.10

H2/Tiimi 2 ja Tiimi 3 (16.9)

H2/Tiimi 1 (07.10)

17.09

Ei luentoja
Kenttätyö

Ei ohjausta

H3 (ryhmätyö): kenttätyö

H3: 23.9

24.09

Alueiden suunnittelijoiden luentopäivä, pakollinen läsnäolo

Ei ohjausta

H6 (yksilötyö) luentopäiväkirjan kirjoittaminen 

H6: palautetaan portfoliossa 04.11

01.10

09:15- 10:30, Johanna Lilius (Space and Family)

10:40- 12:00, Björn (Tila ja Liikenne)

(13:30- 14:45) H1 (yksilötyö): artikkelin suullinen referointi

(15:00-17:00) H4 (ryhmätyö): Esitykset (PowerPoint harjoituksen H2 havainnoista) 

H4: PowerPoint, 07.10

08.10

Varpu Mikola (Luento maisemasta ja kaupunkitilasta asuinympäristössä)

H4 Ryhmäseminaarit

H5 (ryhmätyö): Raportin ja loppuesityksen työstöä

H5: 21.10

15.10

Ei luentoja

H5 (ryhmätyö): Raportin ja loppuesityksen työstöä

 

22.10

13:15-17:00 Loppukritiikki

Details on the course content (applies in this implementation): 

Luento, 9:15-12

harj., 13:15-17

DL

 

10.09

9:15-10:15, Kimmo Lapintie (Mitä on tila),

10:20-11:10, Hossam Hewidy (Course Intro)

11:15-12:15, Eija Hasu (Tarpeita, toiveita vai tyytymistä?)

H1 (yksilötyö): artikkelien luku ja essee

H2 (tiimit) Tiimi 1: tiedonhaku, Tiimi 2: Kaupunki ennen ja Tiimi 3: tilat

16:15 kunkin tutorin molemmilla ryhmillä on johdatus H3 (Kenttätyö)

esseen palautus 23.9

5-minuuttinen artikkelin referointi 01.10

H2/Tiimi 2 ja Tiimi 3 (16.9)

H2/Tiimi 1 (07.10)

17.09

Ei luentoja
Kenttätyö

Ei ohjausta

H3 (ryhmätyö): kenttätyö

H3: 23.9

08.10

Varpu Mikola (Luento maisemasta ja kaupunkitilasta asuinympäristössä)

H4 Ryhmäseminaarit

H5 (ryhmätyö): Raportin ja loppuesityksen työstöä

H5: 21.10 tässä

15.10

Ei luentoja

H5 (ryhmätyö): Raportin ja loppuesityksen työstöä

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

dfgsfgsdfgsdfgdsg

Details on the schedule (applies in this implementation): 

sdfgsdfg

Description