Please note! Course description is confirmed for two academic years (1.8.2018-31.7.2020), which means that in general, e.g. Learning outcomes, assessment methods and key content stays unchanged. However, via course syllabus, it is possible to specify or change the course execution in each realization of the course, such as how the contact sessions are organized, assessment methods weighted or materials used.

LEARNING OUTCOMES

Credits: 0

Schedule: 17.11.2016 - 18.11.2016

Teacher in charge (applies in this implementation): Veikko Kosonen, Timo Ovaska

Contact information for the course (valid 18.06.2018-21.12.2112):

Luento, 9:15-12

harj., 13:15-17

DL lisäys

 

10.09

9:15-10:15, Kimmo Lapintie (Mitä on tila),

10:20-11:10, Hossam Hewidy (Course Intro)

11:15-12:15, Eija Hasu (Tarpeita, toiveita vai tyytymistä?)

H1 (yksilötyö): artikkelien luku ja essee

H2 (tiimit) Tiimi 1: tiedonhaku, Tiimi 2: Kaupunki ennen ja Tiimi 3: tilat

16:15 kunkin tutorin molemmilla ryhmillä on johdatus H3 (Kenttätyö)

esseen palautus 23.9

5-minuuttinen artikkelin referointi 01.10

H2/Tiimi 2 ja Tiimi 3 (16.9)

H2/Tiimi 1 (07.10)

17.09

Ei luentoja
Kenttätyö

Ei ohjausta

H3 (ryhmätyö): kenttätyö

H3: 23.9

24.09

Alueiden suunnittelijoiden luentopäivä, pakollinen läsnäolo

Ei ohjausta

H6 (yksilötyö) luentopäiväkirjan kirjoittaminen 

H6: palautetaan portfoliossa 04.11

01.10

09:15- 10:30, Johanna Lilius (Space and Family)

10:40- 12:00, Björn (Tila ja Liikenne)

(13:30- 14:45) H1 (yksilötyö): artikkelin suullinen referointi

(15:00-17:00) H4 (ryhmätyö): Esitykset (PowerPoint harjoituksen H2 havainnoista) 

H4: PowerPoint, 07.10

08.10

Varpu Mikola (Luento maisemasta ja kaupunkitilasta asuinympäristössä)

H4 Ryhmäseminaarit

H5 (ryhmätyö): Raportin ja loppuesityksen työstöä

H5: 21.10

15.10

Ei luentoja

H5 (ryhmätyö): Raportin ja loppuesityksen työstöä

 

22.10

13:15-17:00 Loppukritiikki

CEFR level (applies in this implementation):

Language of instruction and studies (applies in this implementation):

CONTENT, ASSESSMENT AND WORKLOAD

Content
 • Applies in this implementation:

  Luento, 9:15-12

  harj., 13:15-17

  DL

   

  10.09

  9:15-10:15, Kimmo Lapintie (Mitä on tila),

  10:20-11:10, Hossam Hewidy (Course Intro)

  11:15-12:15, Eija Hasu (Tarpeita, toiveita vai tyytymistä?)

  H1 (yksilötyö): artikkelien luku ja essee

  H2 (tiimit) Tiimi 1: tiedonhaku, Tiimi 2: Kaupunki ennen ja Tiimi 3: tilat

  16:15 kunkin tutorin molemmilla ryhmillä on johdatus H3 (Kenttätyö)

  esseen palautus 23.9

  5-minuuttinen artikkelin referointi 01.10

  H2/Tiimi 2 ja Tiimi 3 (16.9)

  H2/Tiimi 1 (07.10)

  17.09

  Ei luentoja
  Kenttätyö

  Ei ohjausta

  H3 (ryhmätyö): kenttätyö

  H3: 23.9

  08.10

  Varpu Mikola (Luento maisemasta ja kaupunkitilasta asuinympäristössä)

  H4 Ryhmäseminaarit

  H5 (ryhmätyö): Raportin ja loppuesityksen työstöä

  H5: 21.10 tässä

  15.10

  Ei luentoja

  H5 (ryhmätyö): Raportin ja loppuesityksen työstöä

Assessment Methods and Criteria
 • Applies in this implementation:

  dfgsfgsdfgsdfgdsg

DETAILS

FURTHER INFORMATION

Details on the schedule
 • Applies in this implementation:

  sdfgsdfg

Description