Omfattning: 0

Tidtabel: 01.08.2016 - 31.07.2017

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Filip Tuomisto (teknillinen fysiikka)

Riikka Korte ja Harri Ehtamo (matematiikka ja systeemitieteet)

Tuomas Aura (tietotekniikka)

Aristides Gionis (Data Science)

Eila Järvenpää (informaatioverkostot)

Mikko Jääskeläinen (tuotantotalous)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoittelun tavoitteena on kehittää ja syventää opinnoissa saatuja tietoja ja taitoja sekä perehdyttää harjoittelija työympäristöön.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaatin tutkintoon sisällytettävä työharjoittelu.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoittelun tulee liittyä ohjelman opintoihin ja sen tulee olla suoritettu opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Harjoittelu hyväksytään työtodistuksen ja harjoitteluraportin pohjalta arvosteluasteikolla hyväksytty/hylätty.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kahden viikon kokopäiväinen harjoittelu vastaa yhtä opintopistettä. Harjoittelu voi myös olla osa-aikaista, jolloin yhtä opintopistettä vastaa 80 tunnin harjoittelu. Puolikkaita opintopisteitä ei myönnetä.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Harj-0.1001 Harjoittelu (alempi perustutkinto).

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=sci.harj

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittaudu kurssille WebOodissa, jonka jälkeen voit palauttaa hakemuksen liitteineen MyCoursesin kautta.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoittelua voi hyväksyttää kandidaatin tutkintoon korkeintaan 10 op. Tutkintoon voidaan hyväksyä maksimilaajuuden puitteissa useampi harjoittelujakso.

Vain Perustieteiden korkeakoulun kandidaattitason opiskelijoille.

Beskrivning