SCI.khar Kansainvälinen harjoittelu (alempi perustutkinto)

SCI.khar International Training (lower university degree)

SCI.khar Internationell praktik (lägre grundexamen)

Tidtabell: 01.08.2016 - 31.07.2017

Undervisningsperiod:

Omfattning: 1-10

Lärare:

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning