Credits: 1

Schedule: 30.01.2017 - 31.01.2017

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

KTT Christa Uusi-Rauva

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi järjestetään 17.-18.12.2018

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on kauppatieteiden opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantaminen.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee työlainsäädännön keskeiset kohdat
 • pystyy seuraamaan työelämäkysymyksiin liittyvää keskustelua
 • osaa toimia työelämän neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • sekä asiantuntijan että esimiehen roolissa
 • pystyy pohtimaan erilaisia uravaihtoehtoja ja itselle sopivinta urasuuntaa
 • ymmärtää, millainen hän on itse ryhmässä

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aikana opiskelija oppii käytännönläheisten case-tehtävien avulla, miten erottautua ja menestyä työnhaussa, työsopimus- ja palkkaneuvotteluissa.

Opiskelija saa myös toimintatapoja työelämän todellisiin tilanteisiin kokeilemalla case-tehtävässä esimiehen roolia työyhteisön tyypillisimmissä haastetilanteissa.

Kurssiopetus on osallistavaa ja vuorovaikutteista. Kurssilla työskennellään paljon myös ryhmä- ja pariharjoitusten kautta, jotka kehittävät työelämälähtöisesti neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Kahden seminaaripäivän ohjeellinen aikataulu:

1.      Aamupäivä:

Ns. johtoryhmäharjoitus rekrytointipäätöksestä, jonka avulla käsitellään seuraavia teemoja:

 • Miten erottautua työnhaussa?
 • Mistä tiedän, mihin sovellun?
 • Miten kerron osaamisestani, vahvuuksistani ja kehittymiskohteistani menestyäkseni työnhaussa
 • Mitä työhaastattelussa voidaan kysyä?
 • Työelämän tietosuoja ja rekrytointiprosessin lainsäädännön keskeiset kohdat

1.      Iltapäivä:

 • Työsopimuksen sisältö: työsopimus, muodot, työsopimustyypit, työsopimuksen keskeinen sisältö
 • Mitä palkalla saa? Miten neuvottelen palkkani?
 • Työsopimus-/palkkaneuvotteluharjoitus pareittain

2.      Aamupäivä:

3 caseharjoitusta aiheesta "Ristiriitatilanteiden kohtaaminen työelämässä"

 • Kuinka ongelmia ratkotaan esimiehenä (esim. ylikuormitus, poissaolot)
 • Eväitä selvitä muutostilanteissa
 • Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet, mistä saa tukea?

2.      Iltapäivä:

Ekonomina työelämässä

 • Työmarkkinakentän ja neuvottelujärjestelmän yleiskatsaus
 • Työttömyyden kohdatessa perusinfo
 • Työelämän joustot; vuorotteluvapaat, opintovapaat, työaikapankki
 • Minulle paras työelämä
 • Mistä mielekäs työura koostuu ja miten itse voin siihen vaikuttaa?

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustyöt 100%.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus: 15 tuntia; pakollinen läsnäolo

Harjoitustyöt: 12 tuntia

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suomen Ekonomien materiaali

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin lähipäivillä on pakollinen läsnäolo. Maisteriopiskelijat voivat sisällyttää kurssin tutkintonsa vapaavalintaisiin opintoihin.

Kurssi järjestetään, kun yli 20 opiskelijaa on vahvistanut osallistumisensa seminaariin.

Kurssi järjestetään vuosittain.

Description