Credits: 0

Schedule: 20.09.2017 - 23.04.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

20A00511 Opinnot haltuun 1 : Anni Rintala

20A00512 Opinnot haltuun 2: Erikoistumisalueen opintokoordinaattori

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Opinto-ohjaus: Suunnittelija Anni Rintala ja suunnittelija Inka Pulkkinen (opintotutor-biz@aalto.fi)

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

20A00511 Opinnot haltuun 1: I-V (2018-2020)

20A00512 Opinnot haltuun 2: toisen opiskeluvuoden syksy

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun, sen tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin sekä yliopisto-opiskeluun ja -yhteisöön. Opiskelija saa tietoa opiskelusta Aalto-yliopistossa. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu tärkeimpiin opiskelijapalveluihin. Opiskelija oppii suunnittelemaan opintojaan, arvioimaan ja kehittämään opiskelu- ja ajanhallintataitojaan ja saa tukea opiskeluvalintojen tekemiseen omien uratoiveiden ja -suunnitelmien pohjalta.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opinnot haltuun 1 (20A00511) 1. opiskeluvuosi: oppimis- ja opiskelutaidot, tiedonhakukoulutus, KTK-ohjelman erikoistumisalueen ja sivuopintojen valinta, opintojen ohjaus, uraohjaus.

Opinnot haltuun 2 (20A00512) 2. opiskeluvuosi: opettajatutortoiminta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja hyväksyttäminen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opinnot haltuun 1 (20A00511)
1.    Luennot ja ohjaustapaaminen
2.    Ajanhallinnan tehtävä
3.    Erikoistumisaluevalintaan liittyvä kirjoitustehtävä ja mursupalaute

Opinnot haltuun 2 (20A00512)
1.    Opettajatutorin tapaaminen ja HOPSin laadinta

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yhteensä 2 op, joka vastaa 54 tuntia opiskelijan työtä:

Opinnot haltuun 1 (20A00511)
Osallistuminen luennoille ja ohjaustapaamiseen 17 h
Tehtävät: ajanhallinnan tehtävä ja erikoistumisaluevalintaan liittyvä kirjoitustehtävä sekä mursupalaute yhteensä 10 h

Opinnot haltuun 2 (20A00512)
HOPS-työskentely ja opettajatutorointiin osallistuminen 27 h

Description