Credits: 6

Schedule: 30.10.2017 - 15.12.2017

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seppo Ikäheimo ja Teemu Malmi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019:II (syksy 2018) Otaniemen kampus

2019-2020: II (syksy 2019) Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija:

  • Hahmottaa, mikä on laskentatoimen rooli yrityksissä ja yhteiskunnassa.
  • Osaa selittää, miksi tilinpäätösraportoinnilla on merkitystä.
  • Ymmärtää, mitkä ovat tilinpäätösraportoinnin keskeiset käsitteet ja tyypilliset liiketapahtumat.
  • Osaa analysoida liiketapahtumien vaikutukset yrityksen kassavirtaan, tulokseen ja taseeseen.
  • Osaa lukea ja tulkita tilinpäätöstä ja laskea sen keskeiset tunnusluvut.
  • Ymmärtää taloudellisen ohjauksen merkityksen osana liiketoimintaa.
  • Osaa laatia taloudellisia suunnitelmia sekä arvioida tuotteiden, palveluiden ja investointien taloudellista kannattavuutta ja tehdä tämän tiedon pohjalta keskeisiä liiketoiminnan johtamiseen liittyviä päätöksiä.
  • Ymmärtää miten suoritusta voidaan mitata ja arvioida sekä taloudellisilla että ei-rahamääräisillä mittareilla ja osaa lisäksi määrittää mittareita yrityksen strategian pohjalta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot ja harjoitukset 42 h, Luennot Seppo Ikäheimo ja Teemu Malmi, harjoitukset n.n.

2. Tentti (60 %), luentokurssin aikaiset välitentit ja ryhmätyöt (40 %).

Tentti perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan/erikseen ilmoitettavaan materiaaliin ja ohessa mainittuun kirjallisuuteen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

    -Osallistuminen luennoille 42 h

    -Valmistautuminen luennoille ja kotitehtävien teko 42 h

    -Ryhmätöiden tekeminen 32 h

    -Tenttiin valmistautuminen 41 h

    -Tentti 3 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ikäheimo, Seppo, Malmi, Teemu ja Walden, Risto (2016) Yrityksen laskentatoimi.
Kurssikirjallisuus (yllä) sekä opetuksen yhteydessä tai kurssin kotisivuilla osoitettu materiaali

Saatavuus

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22A00110

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Description