Credits: 6

Schedule: 19.02.2018 - 03.04.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yliopistonlehtori Kari Koivistoinen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: II (syksy 2018) ja IV (kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: II (syksy 2019) ja IV (kevät 2020), Otaniemen kampus

Huomaa: Kurssi järjestetään erillisenä ja saman sisältöisenä syksyllä ja keväällä. Laskentatoimen pääaineopiskelijoille suositellaan ensisijaisesti syksyn kurssia.

 

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään johdon laskentatoimen osa-alueista erityisesti kustannuslaskentaan ja yrityksen talouden ohjaukseen. Kurssin suorittanut opiskelija tietää mitä käsitteitä, laskentaperiaatteita ja laskentamenetelmiä näillä osa-alueilla käytetään. Opiskelija hallitsee laskentakohteiden kustannusten ja kannattavuuden määrittämisen sekä tuotekustannuslaskentajärjestelmien perusrakenteen ja ymmärtää miten yrityksen taloutta ohjataan. Opiskelija osaa soveltaa tietämystään raportoinnin kehittämiseen sekä tarvittavien analyysien, laskelmien ja raporttien laatimiseen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kustannuslajilaskenta, lisäyslaskenta, jakolaskenta, hybridilaskenta, rinnakkais- ja sivutuotteet, palveluosastojen kustannukset, tuloslaskentamenetelmät, budjetointi, standardikustannuslaskenta, toimintolaskenta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot ja harjoitukset

2. Tentti (70 %) ja harjoituspaketit (30 %)

Hyväksyttävän kurssisuorituksen vaatimuksena on, että seuraavat ehdot täyttyvät: (a) tentti vähintään 35 p (50 % * 70 p) ja (b) tentti + harjoituspaketit vähintään 50 p (50 % * 100p). Tentti perustuu kurssikirjaan, luentoihin, harjoituksiin sekä erikseen jaettavaan/ilmoitettavaan materiaaliin.

 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Kontaktiopetus 48 h

- Itsenäinen opiskelu 109 h

- Tentti 3 h

 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Rajan – Datar – Horngren (2015). Cost Accounting, Global Edition.

Saatavuus

 

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22C00200

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Laskentatoimen perusteet.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aikana palautettaviin harjoituspaketteihin liittyvät pisteet luetaan hyväksi kahdessa kurssia seuraavassa kuulustelussa. Kun kurssi järjestetään uudelleen, on myös pisteet ansaittava uudelleen palauttamalla vaadittavat harjoituspaketit.

 

Description