Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

This course is intended for students interested in financial statement analysis. After completing the course, students understand the underlying theory of financial analysis and valuation. They can assess the profitability and risk of a company using financial statement ratios and other analytical tools. They have knowledge and skills needed in analyzing financial statements in various decision-making situations. In particular, they can answer to the important question: “what is this company really worth?"  

Laajuus: 6

Aikataulu: 15.09.2017 - 25.10.2017

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Henry Jarva

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Juha-Pekka Kallunki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Teaching language: English

Languages of study attainment: English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Understanding the Business

  2. Accounting Analysis

  3. Financial Ratio Analysis

  4. Cash Flow Analysis

  5. Forecasting

  6. Cost of Capital

  7. Firm Valuation

  8. Valuation Ratios

  9. Accounting Flexibility and Earnings Quality

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Exam (60 %)

  2. Assignments (40%)

  Exception: For online course in autumn 2020:
  1. Exam (40 %)
  2. Exercises (15 %)
  3. Report (35 %)
  4. Peer Evaluation of report (10 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Lectures, 15h

  - Exercises, 6h

  - Independent work, 139h

  - Exam, 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kinserdal, Plenborg & Petersen (2017). Financial Statement Analysis: Valuation - Credit Analysis - Performance Evaluation. Fagbokforlaget. ISBN:9788245021028

  Supplementary material provided by the instructor.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Introduction to Financial Accounting (22C00100), Financial Accounting (22C00400).

LISÄTIETOJA

Description