Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

The objective of the course is to deepen the understanding of how management accounting - as a management technology that constructs organizational reality - becomes connected with the following topic areas:
- The crafting of strategy and its communication
- Organizational learning and the generation of strategic initiatives
- Critical strategic decision processes
- The problems of strategic control
- Key issues in strategic change

Laajuus: 6

Aikataulu: 07.11.2017 - 12.12.2017

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Juhani Vaivio

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Juhani Vaivio

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Teaching language: English

Languages of study attainment: English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Interactive lectures 20 h, prof. Juhani Vaivio.
  2. Exam (60%), based on indicated readings.
  3. Active class participation and discussion, as well as presentations and essay-reports in groups (total 40%).

  In autumn 2020 course:

  1. Interactive lectures 20 h, prof. Juhani Vaivio.
  2. Essay (60%), based on indicated readings.
  3. Active class participation and discussion, as well as presentations and essay-reports in groups (total 40%).

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Classroom hours, 24 h

  - Class preparation, 61 h

  - Exam preparation, 77 h

  - Exam, 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Reading material and cases announced in class.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Management Accounting II (22C00300), Financial Accounting (22C00400), Financial Statement Analysis (22E00100).