Omfattning: 6

Tidtabel: 30.10.2017 - 13.12.2017

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Juuso Liesiö

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

V Spring (2018-2019), Otaniemi campus

V Spring, (2019-2020), Otaniemi campus

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

To familiarize the students with the central topics of decision theory and behavioral decision making.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Rational decision making under uncertainty, quantification of uncertainty, biases, Bayesian decision theory, foundations of utility theory, behavioral decision theory: criticism of rationality axioms, prospect theory.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Exam 50%, Assignments 50%.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Contact teaching 24 h, Independent work 133 h, Exam 3 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Material handed out in class, mandatory readings

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=27E01000

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Business Decisions 2 or equivalent skills

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Via WebOodi.

Beskrivning