Laajuus: 6

Aikataulu: 03.01.2018 - 06.04.2018

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV Kevät (2018-2019) Otaniemi kampus

III-IV Kevät (2019-2020) Otaniemi kampus

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tällä kurssilla opiskelija kehittää taitojaan matematiikan soveltamisessa taloustieteellisiin ongelmiin ja saa teoreettisia perusteita myöhemmille opinnoille ja kauppa- ja taloustieteellisen kirjallisuuden lukemiseen. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen Excel-ohjelmiston avulla.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Prosentti- ja korkolaskentaa, vektori- ja matriisilaskentaa, derivaatta ja osittaisderivaatta, rajoittamattoman ja rajoitetun optimoinnin perusteet, integraalilaskentaa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Palautettavat kotitehtävät ja kaksi välikoetta / tentti. Välikokeiden / tentin painoarvo kokonaisarvioinnissa on joko 80% (ja harjoitukset 20%) tai 100% (parempi tulos jää voimaan).

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetusta 87 h, omaa työskentelyä 67-70 h, välikokeet/tentti 3-6 h.

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla ja harjoituksissa esitettävä materiaali

+ Knut Sydsæter and Peter Hammond (2012) Essential mathematics for economic analysis 4th edition. ISBN 9780273760689 (ei pakollinen)

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=30A03000

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Via WebOodi.

Opintojakson kuvaus