30L00400 Paper Development Workshop: Quantitative Research

30L00400 Paper Development Workshop: Quantitative Research

30L00400 Paper Development Workshop: Quantitative Research

Tidtabell: 19.01.2018 - 14.09.2018

Undervisningsperiod:

Omfattning: 6

Lärare: Timo Kuosmanen

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning