Laajuus: 2

Aikataulu: 12.09.2017 - 07.12.2017

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Pauli Murto, Mikko Mustonen

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II (syksy 2018) ja III - IV (kevät 2019), Otaniemen kampus

I - II (syksy 2019) ja III - IV (kevät 2020), Otaniemen kampus

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaarin tavoitteena on oppia laatimaan tutkimussuunnitelma, esittämään tutkimustuloksia selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti, ja oppia antamaan kriittistä ja rakentavaa palautetta toisten tutkimuksesta.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaari koostuu tutkimussuunnitelman laadinnasta, kirjallisen seminaaritutkielman tekemisestä, tutkielman suullisesta esityksestä sekä opponoinnista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

50% seminaarityö
25% opponointi
25% aktiivisuus seminaarissa

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaarikokoontumiset 24h
Seminaareihin valmistautuminen 30 h

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=31C99902

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Mikrotaloustiede 31C00100 ja Makrotaloustiede 31C00200.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittaudu kandiseminaariin 31C99902 KTK-tutkielmaseminaari WebOodissa.

Opintojakson kuvaus