Omfattning: 2

Tidtabel: 12.09.2017 - 07.12.2017

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pauli Murto, Mikko Mustonen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II (syksy 2018) ja III - IV (kevät 2019), Otaniemen kampus

I - II (syksy 2019) ja III - IV (kevät 2020), Otaniemen kampus

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaarin tavoitteena on oppia laatimaan tutkimussuunnitelma, esittämään tutkimustuloksia selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti, ja oppia antamaan kriittistä ja rakentavaa palautetta toisten tutkimuksesta.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaari koostuu tutkimussuunnitelman laadinnasta, kirjallisen seminaaritutkielman tekemisestä, tutkielman suullisesta esityksestä sekä opponoinnista.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

50% seminaarityö
25% opponointi
25% aktiivisuus seminaarissa

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaarikokoontumiset 24h
Seminaareihin valmistautuminen 30 h

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=31C99902

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Mikrotaloustiede 31C00100 ja Makrotaloustiede 31C00200.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittaudu kandiseminaariin 31C99902 KTK-tutkielmaseminaari WebOodissa.

Beskrivning