Credits: 6

Schedule: 30.10.2017 - 11.12.2017

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Apulaisprofessori Tomi Viitala

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019:II (Syksy 2018), Otaniemen kampus

2019-2020: II (Syksy 2019), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelijalle on muodostunut jokaiselle KTM:lle tarpeelliset perustiedot Suomen verojärjestelmästä. Tämä perustietotaso luo pohjan myöhemmille vero-oikeuden opinnoille.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla tutustutaan tuloverotusta säänteleviin yleisiin verotusperiaatteisiin ja –käsitteisiin. Lisäksi keskitytään erityisesti yritysten, niiden omistajien ja sijoitustoiminnan verokohtelun pääpiirteisiin. Kurssi antaa lisäksi perustiedot verotusmenettelystä ja arvonlisäverotuksesta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 24 h

2. Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta ja luennoista. Luennot ovat olennainen osa tenttiä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 24 h

- Valmistautuminen luennoille 36 h

- Valmistautuminen tenttiin 97 h

- Tentti 3 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Niskakangas, Heikki (2014). Johdatus Suomen verojärjestelmään. ISBN 9789521424069.

Kukkonen, Matti – Walden, Risto (2015). Elinkeinoverolaki käytännössä. 3. uudistettu painos, ISBN 9789521427268, s. 1-230.

Saatavuus

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32C060

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja.

Description