Credits: 6

Schedule: 20.02.2018 - 05.04.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jarmo Toivanen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V Kevät (2018-2019) Otaniemi kampus

V Kevät (2019-2020) Otaniemi kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään toiminnan ohjaukseen ja johtamiseen tuotanto- ja palveluorganisaatioissa. Kysymyksiä tarkastellaan sekä yksittäisen organisaation että toimitusketjun näkökulmasta. Logististen kyvykkyyksien kehittämisen lisäksi kurssilla käydään läpi poikkifunktionaalisen yhteistyön tärkeys ja operatiivisen toiminnan ja hankintojen vaikutus tulokseen.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ohjauksen eri tasot ja muodot. Hän hallitsee resurssiensuunnittelun, kapasiteetinhallinnan ja varastonhallinnan perusmallit, ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Hän ymmärtää toimintaympäristön vaikutuksen valittuihin menetelmiin ja periaatteisiin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aihepiireihin kuuluvat toimitusketjujen hallinta, palvelutuotannon johtaminen, tuotantoprosessit ja -strategiat, tuotannonohjaus ja -suunnittelu, kapasiteetinhallinta, varastonhallinta, resurssisuunnittelu sekä hankintatoimen perusteet.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

80% Tentti
20% Harjoitukset

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja laskuharjoitukset 32h
Palautettavat tehtävät 40h
Itsenäinen työskentely (luennoille/laskuharjoituksiin/tenttiin valmistautuminen) 84h
Tentti 4h
Yhteensä 160h (6 ECTS)

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Operations Management: Processes and Supply Chains: Global Edition, 12/e by Lee J. Krajewski, Manoj K. Malhotra and Larry P. Ritzman. ISBN: 9781292093864 (selected chapters, see syllabus for details)

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Tuotantotalous (35A00110)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=35A00310

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Via WebOodi.

Description