Laajuus: 6

Aikataulu: 20.02.2018 - 05.04.2018

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Assistant Professor Max Finne

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

V Kevät (2018-2019) Otaniemi kampus

V Kevät (2019-2020) Otaniemi kampus

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään toiminnan ohjaukseen ja johtamiseen tuotanto- ja palveluorganisaatioissa. Kysymyksiä tarkastellaan sekä yksittäisen organisaation että toimitusketjun näkökulmasta. Logististen kyvykkyyksien kehittämisen lisäksi kurssilla käydään läpi poikkifunktionaalisen yhteistyön tärkeys ja operatiivisen toiminnan ja hankintojen vaikutus tulokseen.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ohjauksen eri tasot ja muodot. Hän hallitsee resurssiensuunnittelun, kapasiteetinhallinnan ja varastonhallinnan perusmallit, ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Hän ymmärtää toimintaympäristön vaikutuksen valittuihin menetelmiin ja periaatteisiin.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aihepiireihin kuuluvat toimitusketjujen hallinta, palvelutuotannon johtaminen, tuotantoprosessit ja -strategiat, tuotannonohjaus ja -suunnittelu, kapasiteetinhallinta, varastonhallinta, resurssisuunnittelu sekä hankintatoimen perusteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

80% Tentti
20% Harjoitukset

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja laskuharjoitukset 32h
Palautettavat tehtävät 40h
Itsenäinen työskentely (luennoille/laskuharjoituksiin/tenttiin valmistautuminen) 84h
Tentti 4h
Yhteensä 160h (6 ECTS)

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Operations Management: Processes and Supply Chains: Global Edition, 12/e by Lee J. Krajewski, Manoj K. Malhotra and Larry P. Ritzman. ISBN: 9781292093864 (selected chapters, see syllabus for details)

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Tuotantotalous (35A00110)

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=35A00310

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Via WebOodi.

Opintojakson kuvaus