Omfattning: 6

Tidtabel: 09.04.2018 - 18.04.2018

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Virpi Tuunainen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

V (2018-2019)

TBA (2019-2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

The student will learn about an advanced current topic in information systems practice.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

This intensive course consists of lectures, articles and/or seminar presentations on current and emerging topics in information systems science. The course is usually lectured by a visiting lecture and the topic varies semester by semester.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

100% assignments

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Contact teaching 30h
Independent work 130h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Reading list published on the course website

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=37E01000

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Recommended prerequisites: 37C00100 Management Information Systems

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

via WebOodi

Beskrivning