57C99902 Bachelor's Thesis Seminar

57C99902 Bachelor's Thesis Seminar

57C99902 Bachelor's Thesis Seminar

Tidtabell: 09.01.2018 - 15.05.2018

Undervisningsperiod: I-II, III-V (2017-2018), Otaniemi Campus

Omfattning: 2

Lärare: Johanna Bragge, Katri Kauppi

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning