75E24000 (L02) Business Presentations

75E24000 Business Presentations

75E24000 (L02) Business Presentations

Tidtabell: 13.04.2018 - 04.05.2018

Undervisningsperiod: Two courses: III (Spring 2018) and V (Spring 2018), 4 weeks per course.

Omfattning: 3

Lärare: Christa Uusi-Rauva

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning