Credits: 10

Schedule: 17.10.2017 - 22.11.2017

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija kykenee taiteen ja suunnittelun alan tiedonhakuun, tutkimukseen perustuvaan työskentelyyn ja tulosten esittelyyn.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aikana laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta opinnäyte, joka esitellään seminaarissa. Kurssin yhteydessä annetaan myös kypsyysnäyte äidinkielen tekstityöpajassa. Opinnäytetyöskentelyä tukevassa seminaarissa perehdytään asiatekstin kirjoittamiseen ja akateemisiin viestintätaitoihin. Kurssilla opetellaan omakohtaisen tiedonhaun, tieteellisen ajattelun, tiedon jäsentämisen ja käsittelyn sekä ammatillisen kielenkäytön ja viestinnän taitoja.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kaikille yhteiset luennot ja seminaarit, jotka voivat sisältää opponointitehtäviä. Pienryhmäseminaarit. Ohjaustapaamiset ohjaajan kanssa. Viestinnän harjoitustehtävät. Oma opinnäyte ja siihen liittyvä työ.

Kurssin arvosana on opinnäytteen arvosana, jonka arviointiperusteet kerrotaan Taiteen ja tekniikan kandidaatin tutkintojen opinnäyteohjeessa. Kurssin arviointi edellyttää 80% läsnäoloa seminaari- ja ohjaustapaamisissa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

270 h

Seminaari- ja ohjaustapaamiset 20 h

Ohjattu itsenäinen työskentely 190 h

Sisäistäminen ja itsearviointi 50 h

Opinnäytteen esittely seminaareissa 10 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Annetaan kurssilla

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vahvistettu HOPS

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description