BIZ-003 Johdatus taloushallintoon

BIZ-003 Introduction to accounting and  financial management

BIZ-003 Introduktion till redovisning och ekonomiförvaltning

Tidtabell: 01.01.2018 - 28.02.2018

Undervisningsperiod: Tammi-helmikuu 2018

Omfattning: 5

Lärare: Seppo Ikäheimo, Teemu Malmi

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning