Credits: 3

Schedule: 15.09.2017 - 08.12.2017

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sami Franssila

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelja tuntee tieteellisen ajattelun, kriittisen lukutaidon ja luovan ongelmanratkaisun perusteet. Hän osaa formuloida yksinkertaisia hypoteeseja, suunnitella kokeita ja mittauksia niiden todentamiseksi ja osaa raportoida tutkimuksensa tuloksia. Opiskelija osaa tehdä tarvittavia approksimaatioita ja arvioida suuruusluokkia.Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Tiedon saatavuus ja luotettavuus

2. Approksimaatiota ja suuruusluokka-arvioita

3. Mitä tiede on ?

4. Tekniikka vs. tiede

5. Koe, mittaus ja demonstraatio

6. Todennäköisyys ja riski

7. Ajatusharhat

8. Kriittinen lukutaito

9. Mallit, teoriat, simulaatiot

10. Analogiat

 

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Viikottainen integroitu luento- ja tehtäväsessio, jossa käydään läpi kotitehtäviä, opetellaan uutta asiaa ja tehdään paikan päällä harjoituksia yksilöllisesti ja ryhmissä. Riittävä pistemäärä palautetuista kotitehtävistä ja ryhmätöistä. Ei tenttiä.

 

 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

3 op = 78 h

Kontaktiopetusta (3h/vko), yht. 36 h.

Kotitehtävät ja projektit, yht. 42 h.

Kurssi edellyttää säännöllistä osallistumista luennoille.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentomateriaali jaetaan MyCoursesissa

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-A1600

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty - hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi kuuluu tekniikan kandidaattien Aalto-opintoihin, mutta kurssi on poikkitieteellinen ja yleissivistävä ja sitä suositellaan myös BIZ- ja ARTS-opiskelijoille.

Description