Credits: 5

Schedule: 30.10.2017 - 08.12.2017

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Antti Karttunen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- Osaa kirjoittaa pieniä ohjelmia kemiantekniikan sovelluksiin, kuten mittausdatan käsittelyyn, analysointiin ja visualisointiin
- Ymmärtää muiden kirjoittamaa ohjelmakoodia ja osaa muokata sitä omiiin tarpeisiin
- Tuntee kemiantekniikan sovellusten kannalta tärkeimmät ohjelmointiympäristöt ja ohjelmakirjastot ja osaa hyödyntää niitä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ohjelmointi Python-ohjelmointikielellä, ohjelmistosuunnittelun alkeet ja hyvät ohjelmointikäytännöt, perustietorakenteet, datan käsittely, analysointi ja visualisointi.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Verkkomateriaali, ohjatut tietokoneharjoitukset ja itsenäisesti tehtävät harjoitustehtävät. Arvosteluperusteena harjoitustehtävät.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h.
Kontaktiopetus (22 h):
- Aloitus- ja lopetusluento (2 x 2 h)
- 18 h ohjattuja tietokoneharjoituksia (6 x 3 h)
- Kurssin voi suorittaa myös verkko-opintoina ilman osallistumista kontaktiopetukseen
Oma työskentely (113 h):
- Viikoittaiset harjoitustehtävät 60 h (6 x 10 h)
- Kurssin verkkomateriaaleihin perustuva omatoiminen opiskelu 53 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin MyCourses-oppimisympäristössä jaettava oppimateriaali sekä muu internet-pohjainen materiaali (ilmoitetaan myöhemmin).

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tietokoneen peruskäyttötaidot vaaditaan. Suositeltavat esitiedot kemiantekniikan kandidaattiohjelman 1. vuoden opinnot.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1-5, hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vain Kemian tekniikan kandidaattiohjelman opiskelijoille.

Description