Omfattning: 5

Tidtabel: 14.09.2017 - 15.12.2017

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Simo-Pekka Hannula

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

After passing this course the student understands manufacturing,
properties and applications of advanced metallic and ceramic
functional materials.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

New materials, their manufacturing, properties and
applications. 

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures, literature survey, seminar and exam.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

5 cr = 135 h


Contact teaching; lectures + seminar = 28 + 5 h

Independent work 72 h

Exam 30 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Handouts

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

MT-0.6024 Uudet materiaalit L (V) (5 op)

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-E5205

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM-E5100 Solid State Materials and Phenomena (5 cr),
CHEM-E5110 Metallic Materials (5 cr).

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Fail, 1 - 5.

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Beskrivning