Omfattning: 2

Tidtabel: 13.09.2017 - 11.11.2017

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I (Autumn)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

After this course, the students understand a) the foundations and scope of human-centred design, and b) the need for and practices in multidisciplinary design.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures and group exercises.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Participation in lectures and group excercises.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

54 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lecture materials and readings as announced on the web pages.

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

The course is meant for students accepted to USchool.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

pass/fail.

Beskrivning