Credits: 4

SCHEDULE

Date and timePlace
26.2.-19.3.2018 09:15 - 12:00R024/515 Media GRA
26.2.-19.3.2018 13:15 - 17:00R024/Mac classroom 420
26.3.2018 09:15 - 17:00R024/135 Media GRA
2.-30.1.2018 13:15 - 17:00R024/135 Media GRA
6.2.2018 13:15 - 17:00R024/515 Media GRA
3.-31.1.2018 13:15 - 17:00R024/135 Media GRA
7.2.2018 13:15 - 17:00R024/515 Media GRA
19.2.2018 09:15 - 17:00R024/414 Mac classroom

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

periodit III-IV (kevät 2018)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä omia lähtökohtiaan ja ominaisuuksiaan suunnittelijana. Hän osaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa omaehtoisen suunnitteluprojektin sisällöstä lähtien ja eritellä tuon prosessin eri vaiheita ja menetelmiä. Kurssin käynyt opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä typografian, taiton ja kuvakerronnan konventioita ja soveltaa niitä, sekä arvioida niiden merkitystä viestinnässä yleensä. Hän osaa luokitella ja järjestää tietoa visuaalisen viestinnän avulla. Hän osaa käyttää suunnittelutyössä yleisimpiä ohjelmistoja sekä painettua sekä digitaalista mediaa varten.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kehitetään omaa ilmaisua graafisen muotoilun keinoin. Syvennetään käsitystä graafisen suunnittelun menetelmistä ja suunnitteluprosessin kulusta. Perehdytään visuaalisen viestinnän konventioihin ja niiden soveltamismahdollisuuksiin yhtäältä ilmaisun, toisaalta tiedonvälityksen välineinä. Käytetään graafisen tuotannon yleisimpiä ohjelmistoja suunnittelutehtävissä sekä perehdytään teknologian mahdollisuuksiin sekä painetuissa että digitaalisissa medioissa. Keskustellaan visuaalisen viestinnän roolista yhteiskunnassa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja keskustelut (aktiivisuus 20 % arvioinnista),  ohjelmisto-opetus, harjoitustehtävät (80% arvioinnista), vierailut ja kirjallisuus. Kurssi jakautuu kahteen osioon ja niihin liittyvään harjoitustehtävään, joiden kunkin hyväksytystä suorittamisesta on oikeus saada 4 opintopistettä.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Valikoituja osia kirjallisuudesta käytetään luentojen tukimateriaalina.

Armstrong, Helen (toim.) 2009. Graphic Design Theory: Readings from the Field. Toim. Helen Armstrong. New York: Princeton Architectural Press.

Blauwelt, Andrew ja Lupton, Ellen (toim.) 2011. Graphic Design: Now in Production. Minneapolis: Walker Art Center 2011.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa lukuvuosien 2013-14 tutkintovaatimusten kurssin 24241 Graafinen suunnittelu I (10op).

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-C1009

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

DOM-C1008 Graafisen suunnittelun perusteet 3 op

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0–5. Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa kontaktiopetusosuudessa ja  tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen WebOodin kautta on osa suoritusta.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu vain taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

Kurssin kokonaislaajuus tutkinnossa on 8 op, mutta se voidaan tarvittaessa rekisteröidä opiskelijalle kahtena 4 op laajuisena osakokonaisuutena.

Description