Laajuus: 5

AIKATAULU

Päivämäärä ja aikaPaikka
9.4.2018 09:15 - 17:00R024/135 Media GRA
16.4.2018 09:15 - 17:00R201/5005
23.4.2018 09:15 - 17:00R024/135 Media GRA
24.4.2018 09:15 - 17:00R024/135 Media GRA
11.4.2018 09:15 - 17:00R024/103 Luentosali
18.-25.4.2018 09:15 - 17:00R024/135 Media GRA
25.4.2018 10:00 - 12:30R201/5005
12.-19.4.2018 09:15 - 17:00R024/429 Seminaari

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

periodi V (kevät 2018)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Perehdyttää kampanjasuunnittelun perusteisiin ja strategiseen suunnitteluun yhteiskunnallisen tai kulttuurisen viestinnän kontekstissa. Antaa metodisia valmiuksia, tietoja ja taitoja toimia suunnittelutehtävissä ryhmän jäsenenä.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Laajahko harjoitustyö, johon sisältyy myös kirjallinen tehtävä. Verkostojen käyttö ja yhteistyö alan tuotantoyhtiöiden kanssa. Mainonnan ja viestinnän sääntely.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, presentaatiot, vierailut ja harjoitustehtävät.
Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen WebOodin kautta on osa suoritusta.

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa lukuvuosien 2013-14 tutkintovaatimusten kurssin 24205 Kampanjasuunnittelu (5op).

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-C1019

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0–5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu vain taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

Opintojakson kuvaus