Credits: 3

SCHEDULE

Date and timePlace
20.3.-3.4.2018 09:15 - 15:00R024/515 Media GRA
4.4.2018 09:15 - 15:00R024/515 Media GRA
5.4.2018 09:15 - 15:00R024/515 Media GRA
6.4.2018 09:15 - 15:00R024/515 Media GRA
27.4.2018 09:15 - 15:00R024/515 Media GRA

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

periodit IV-V (kevät 2018)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija perehtyy kirjainmuotoilun perusteisiin ja kirjainten muotoihin ja mittasuhteisiin harjoitustöiden ja oman muotoiluprojektin kautta.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tutustuu käsivaraisen ja digitaalisen kirjainmuotoilun menetelmiin, ohjelmiin ja työkaluihin työpajatyyppisellä kurssilla, jonka painopiste vaihtelee kirjainmuotoilun eri alueilla.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja harjoitustehtävät; hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa ja harjoitustehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen WebOodin kautta on osa suoritusta.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa lukuvuosien 2013-14 tutkintovaatimusten kurssin 24236 Kirjainmuotoilu (3op).

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-C1028

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

DOM-C1015 Typografinen muotoilu I (4 op) tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty–hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu vain taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaine- ja vaihto-opiskelijoille.

Description