DOM-C1031 (KIRJSID) Kirjansidonnan valinnainen osuus

DOM-C1031 Optional Workshop in Graphic Design

DOM-C1031 Valfri verkstad i grafisk design

Tidtabell: 03.04.2018 - 06.04.2018

Undervisningsperiod: periodit I, II, III, IV, V (2017-2018)

Omfattning: 2-15

Lärare: Markula Juha Pekka

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning