Credits: 5

Schedule: 11.10.2017 - 10.11.2017

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (2018-20)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- tulkita ja ilmaista kuvallisesti liikettä, ajallista kestoa ja rytmiä
- tunnistaa ja käyttää kuvitustyössään sarjallisen rinnastamisen, rajaamisen ja montaasin keinoja
- ottaa käytäntöön visuaalisen dramaturgian perusteita
- ratkaista viestintätehtäviä kuvallisesti
- määritellä kuvakerronnan tehtäviä eri kuvituskokonaisuuksissa ja toimintaympäristöissä
- kehittää omia kuvantekemisen työskentelyprosessejaan itsenäisesti sekä toimeksiantajan kanssa

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sarjallisuus, lineaarisuus, liike ja aika kuvituksessa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, vierailut ja käytännön harjoitukset. Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan työtä yhteensä 135 h, josta
Kontaktiopetus: 41 h
Itsenäinen työskentely: 94 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppimateriaali esitellään kurssiesitteessä.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-C1039

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty-hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on osa Illustrada - Kuvitus -sivuaineopintokokonaisuutta eikä sitä voi suorittaa sivuaineopintokokonaisuuden ulkopuolisena kurssina.

Sivuaineen hakuaika on keväällä ja haku tapahtuu eAgen kautta.

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääainetta opiskeleville on varattu enintään 15 paikkaa ja muille ARTSin kanditutkintoa suorittaville opiskelijoille vähintään viisi paikkaa.

Description