Credits: 5

Schedule: 13.11.2017 - 08.12.2017

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II (2018-20)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- ottaa työssään käytäntöön hahmosuunnittelun perusperiaatteita kuvituksen eri osa-alueilla (mm. animaatio, tapahtumat, tarinankuvitus)
- tuottaa kuvia, joilla ilmaista omia ideoita sekä tunteita visuaalisin keinoin
- arvioida kuvituksia yhteiskunnallisista sosiaalisista, kulttuurisista tai ekologisista näkökulmista
- kehittää omaperäisiä kuvallisia ratkaisuja ja visuaalisia tulkintoja ajankohtaisista teemoista

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hahmosuunnittelu, ideointi, visuaalinen ajattelu, sosiaalinen tiedostavuus, kohderyhmät.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, vierailut ja käytännön harjoitukset. Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan työtä yhteensä 135 h, josta
Kontaktiopetus: 63 h
Itsenäinen työskentely: 72 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppimateriaali esitellään kurssiesitteessä.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-C1040

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty-hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on osa Illustrada - Kuvitus -sivuaineopintokokonaisuutta eikä sitä voi suorittaa sivuaineopintokokonaisuuden ulkopuolisena kurssina.

Sivuaineen hakuaika on keväällä ja haku tapahtuu eAgen kautta: https://eage.aalto.fi/

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääainetta opiskeleville on varattu enintään 15 paikkaa ja muille ARTSin kanditutkintoa suorittaville opiskelijoille vähintään viisi paikkaa.

Description