Credits: 6

SCHEDULE

Date and timePlace
10.4.2018 13:15 - 17:00R024/135 Media GRA
17.-24.4.2018 13:15 - 17:00
8.-15.5.2018 13:15 - 17:00
11.4.2018 13:15 - 17:00R024/135 Media GRA
18.4.-16.5.2018 13:15 - 17:00
12.4.-3.5.2018 13:15 - 17:00
17.5.2018 13:15 - 17:00
4.-11.5.2018 09:15 - 12:00

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V (kevät 2018)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa toimia julkaisusuunnittelulle tyypillisessä yhteistyössä muiden kanssa ja tuntee pienlehden tekoprosessin. Hän osaa eritellä julkaisusuunnittelun ja visuaalisen journalismin erilaisia konventioita ja haastaa niitä. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kertoa visuaalisen journalismin historian pääpiirteistä ja niiden kytköksistä yhteiskunnallisiin ilmiöihin sekä arvioida niiden vaikutusta nykykenttään

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla luodaan oma pienjulkaisu osallistujien haluamassa muodossa. Lehdentekoprosessiin tutustutaan erityisesti pienjulkaisujen näkökulmasta luomalla ja muotoilemalla journalistista sisältöä hyvin omaehtoisesti. Kurssilla tarkastellaan visuaalista viestintää osana journalismia valtavirrassa sekä marginaaleissa, lehtitypografiaa. Tutustutaan visuaalisen journalismin ja zinekulttuurin historiaan ja nykytilanteeseen. Pohditaan visuaalisen kerronnan käytäntöjä ja mahdollisuuksia eri alustoilla.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot (aktiivisuus 20 %), harjoitukset (80 %) ja vierailut.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Oheiskirjallisuutta:

Klanten, Robert & Ehmann, Sven & Bolhöfer, Kitty & Schulze, Floyd (toim.) 2011. Turning Pages: Editorial Design for Print Media. Gestalten.

Klanten, Robert & Mollard, Adeline & Hübner, Matthias (toim.) 2011. Behind the Zines. Gestalten.

Leslie, Jeremy 2013. The Modern Magazine. Visual Journalism in the Digital Era. Lawrence King Publishing.

Ludovico, Alessandro 2012. Post-Digital Print: The Mutation of Publishing since 1894. Onomatopee.

Rantanen, Lasse 2007. Visuaalisen journalismin keittokirja – Mistä on hyvät lehdet tehty? Hill and Knowlton Finland Oy.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa lukuvuosien 2013-14 tutkintovaatimusten kurssin 24108 Visuaalinen journalismi (6op).

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0–5. Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa kontaktiopetusosuudessa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen WebOodin kautta on osa suoritusta.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on avoin kaikille Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkinto-opiskelijoille, mutta etusijalla ovat taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijat.

Description