ELEC3013.kand Kandidaatintyö ja seminaari

ELEC3013.kand Bachelor's Thesis and Seminar

ELEC3013.kand Kandidatarbete och seminarium

Aikataulu: 09.01.2018 - 09.05.2018

Opetusperiodi: I - II, III - V

Laajuus: 10

Opettaja: Markus Turunen, Henrik Wallén

Ilmoittautuminen ja lisätiedot Oodissa

Opintojakson kuvaus

Meneillään oleva ja tuleva opetus

Tulevat tentit

Ilmoittautuminen