ELEC3016.kand Kandidaatintyö ja seminaari

ELEC3016.kand Bachelor's Thesis and Seminar

ELEC3016.kand Kandidatarbete och seminarium

Tidtabell: 12.09.2017 - 05.12.2017

Undervisningsperiod: I - II, III - V

Omfattning: 10

Lärare: Markus Turunen, Henrik Wallén

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning