Credits: 1

Schedule: 04.09.2017 - 31.05.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I - V 2018-2019 (syksy & kevät)

I - V 2019-2020 (syksy & kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet yliopisto-opintoihin. Hän osaa etsiä tietoa ja hoitaa opintoasioitaan, löytää tarvittavien tukipalveluiden äärelle ja osaa suunnitella omaa opiskeluaan lyhyellä ja pitkällä tähtäyksellä. Opiskelija osaa tehdä opintosuunnitelman ja lukujärjestyksen ja ilmoittautua kursseille. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä tietojärjestelmiä ja kirjastoa. Opiskelija osaa reflektoida omia opiskelutaitojaan sekä motivaatiotaan opiskeluun. Opiskelija harjaantuu suunnittelemaan omaa ajankäyttöään.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutustuminen yliopisto-opiskeluun, opiskelijalle tarjottaviin palveluihin ja opintoihin. Akateeminen ohjaus, opintosuunnitelman laatiminen. Opintojen suunnittelu ja seuraaminen, ajankäytön hallinta, opiskelun tietojärjestelmät. Sisältö vaihtelee vuosittain ja hakukohteittain.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja harjoitustehtävät.

Vaadittavat suoritukset ilmoitetaan viimeistään kurssin alkaessa MyCoursesissa. 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetusta 10 h

Itsenäistä työskentelyä 17 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opinto-opas, luentomateriaalit, Into-portaali, muut opetuksessa jaettavat materiaalit

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin ELEC-0.1000 Johdatus opiskeluun ja sähkötekniikan toimialaan sekä ELECin opiskelijoille kurssin T-106.1110 Johdatus Aalto-yliopiston IT-palveluihin

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A0110

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty - hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: suomi

Description