Credits: 3

Schedule: 12.09.2017 - 17.10.2017

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I (syksy 2017)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää modernin sähköenergiajärjestelmien rakenteen perusperiaatteet, sähköenergian tuotantotavat ja niiden periaatteelliset erot, ja yleisimmät kulutuskohteet. Opiskelija pystyy myös osallistumaan keskusteluun sähköenergian roolista ja merkityksestä yhteiskunnassa (mm. ympäristökysymykset ja ilmastonmuutos). Lisäksi opiskelija ymmärtää sähköenergiaan liittyvät perusyksiköt sekä suuruusluokat kulutuksessa ja tuotannossa, ja opiskelijalla on peruskäsitys sähköturvallisuudesta.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sähköverkkojen peruskomponentit, energialähteet ja niiden ympäristövaikutukset, uusiutuva energia, sähköturvallisuus, tehoelektroniikka, sähkökoneet, sähköverkot ja tulevaisuuden sähköjärjestelmät.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, ryhmätyöt, posteri, ja esittely.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 18 h, itseopiskelu 62 h.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa ELEC-A6001

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A8001

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description