Credits: 5

Schedule: 03.01.2018 - 05.04.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV (kevät) 2018-2019

III-IV (kevät) 2019-2020

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija hallitsee jatkuva-aikaisen säätö- ja systeemiteorian alkeet. Hän ymmärtää dynaamisen järjestelmän perusperiaatteet ja analysointimenetelmät. Hän osaa analysoida yksinkertaisten järjestelmien dynaamista käyttäytymistä sekä osaa suunnitella erityyppisillä menetelmillä stabiloivan säätöratkaisun. Hän osaa simuloimalla tarkistaa suljetun systeemin käyttäytymisen. 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Säätö- ja systeemiteorian perusteet. Dynaamiset järjestelmät ja niiden käyttäytyminen. Siirtofunktiot ja taajuustason mallit. Tilamallit. PID-säädin. Säätäjien suunnittelu ja analyysi.   Dynaamisen takaisinkytketyn järjestelmän simulointi. Digitaalisäädön alkeet.  Harjoitustehtävissä käytetään Matlab/Control System Toolboxia sekä Simulinkiä. 

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kaksi välikoetta tai tentti.  Arvosteltavia kotitehtäviä sekä luentotehtävät.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, itseopiskelu, laskuharjoitukset, kotitehtävät.

Kontaktiopetus: 60h
Itsenäinen opiskelu: 73h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Richard C. Dorf, Robert H. Bishop: Modern Control Systems, 13. edition, Prentice Hall, 2017. Luentokalvot ja tehtävien ratkaisut.  Verkkokurssin materiaali

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

AS-74.111/AS-74.2111

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jokin automaatio- ja säätö/systeemitekniikan peruskurssi.  Matemaattisen taustan vankentamiseen suositellaan verkkomateriaalia  Säätötekniikan matemaattiset apuneuvot.  Oheislukemistoksi löytyy lisäksi Analogisen säädön verkkokurssi.

 

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille on ilmoittauduttava WebOodissa.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Description